Regulamin

1. Dane firmy

1. 1 Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.aquapicosmetics.com/

jest własnością firmy Aqua Project Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czarnogórskiej 3/21 w Krakowie, 30-638 Kraków, z numerem NIP NIP: 6793093820, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców, KRS: 0000470309

Dane kontaktowe: sklep@aquapicosmetics.com

2. Warunki zakupu w sklepie Aqua Pi Cosmetics

2.1 Sklep internetowy sklep.aquapicosmetics.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://sklep.aquapicosmetics.com/

2.2. Do zakupów w sklepie sklep.aquapicosmetics.com upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Oferta sklepu sklep.aquapicosmetics.com i realizowanie zamówień obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. Sklep sklep.aquapicosmetics.com zobowiązuje się do dostarczania towarów pełnowartościowych i bez wad ukrytych.

2.5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności oraz formy przesyłki.

2.6. Otrzymanie zamówienia przez sklep sklep.aquapicosmetics.com potwierdzane jest drogą mailową i/lub telefoniczną.

2.7. Sklep sklep.aquapicosmetics.com zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Zamówienia będą odrzucane, w przypadku, gdy:

a) transakcji nie uda się zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy DOTPAY (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub zrealizowany poprawnie elektroniczny przelew bankowy)

b) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez sklep.aquapicosmetics.com konto, w należytej wysokości

c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.

2.8. Wysyłając ze sklepu internetowego sklep.aquapicosmetics.com zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, sklep.aquapicosmetics.com jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.9. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2.12. Sklep sklep.aquapicosmetics.com akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy DOTPAY. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmyDOTPAY

2.13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź je wycofać do momentu ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia przez sklep.aquapicosmetics.com drogą mailową i/lub telefoniczną. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@aquapicosmetics.com

2.14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez sklep.aquapicosmetics.com

2.16. Sklep „sklep.aquapicosmetics.com” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedniego informowania, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunki realizacji zamówienia i dostawy

3.1. Prawidłowo złożone przez Klienta zamówienie rozpatrywane jest najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na stronach sklepu sklep.aquapicosmetics.com

3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu prawidłowości wysłanych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje drogą mailową

3.3. Sklep.aquapicosmetics.com zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień (forma płatności: przelew), dla których nie uregulowano przelewu w odpowiedniej dla nich kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

3.4. Realizacja zamówienia i wysyłka zamówionego towaru następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – przy odbiorze

b) w przypadku płatności kartą lub elektronicznym przelewem bankowym – w momencie, gdy z konta Klienta zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.

c) w przypadku płatności przelewem, gdy na rachunek Aqua Project Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.

3.5. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do maksymalnie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, w zależności od dostępności towaru. Sklep.aquapicosmetics.com zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

3.6. Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską lub kuriera (firmę kurierską lub pracownika sklepu).

3.7. Przewidywany czas dostawy:

a) w przypadku przesyłki Poczty Polskiej KURIER 48 – do 3 dni roboczych

b) w przypadku przesyłki kurierskiej – do 1-3 dni roboczych

3.8.  Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach wynajętej firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.

3.9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, sklep.aquapicosmetics.com zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

4. Koszty dostawy

4.1. Koszt dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

4.2. Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki: paczka ekonomiczna Poczty Polskiej lub przesyłka kurierska.

4.3. Koszty przesyłek*:

a) przy zamówieniach do 150 PLN brutto – paczka Poczty Polskiej KURIER 48 – zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka48.html) 14,50 PLN, przy opcji za pobraniem – 18,50 PLN lub przesyłka kurierska 17,00 PLN, przesyłka kurierska przy opcji za pobraniem 22,00 PLN.

b) przy zamówieniach powyżej 150 PLN brutto – paczka Poczty Polskiej KURIER 48 (również przy opcji za pobraniem) oraz przesyłka kurierska (również przy opcji za pobraniem) GRATIS.

* waga przesyłki do 2 kg.

5. Zwroty towaru/prawo odstąpienia od umowy

5.1. Sklep sklep.aquapicosmetics.com umożliwia zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Dotyczy to towarów nieużywanych, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

5.2. W celu zwrotu towaru należy skontaktować się sklep.aquapicosmetics.com mailowo: sklep@aquapicosmetics.com i przesłać jednoznaczne pismo  lub formularz odstąpienia od umowy, informujące o decyzji odstąpienia od umowy/zwrocie zakupionego towaru. Niezwłocznie po jego otrzymaniu sklep sklep.aquapicosmetics.com wyśle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

5.3. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie (i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep.aquapicosmetics.com o odstąpieniu od umowy) na adres: ul. Czarnogórska 3/21, 30-638 Kraków. Ustawowy termin na zwrot towaru jest zachowany, pod warunkiem, że klient odeśle go przed upływem terminu 14 dni. Kupujący odsyła towar na własny koszt.

5.4. W przypadku zwrotu towaru/odstąpieniu od umowy sklep.aquapicosmetics.com zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.aquapicosmetics.com). Zwrot kosztów następuje niezwłocznie, po otrzymaniu przesyłki że zwróconym towarem, oraz stwierdzeniem braku jego uszkodzenia lub śladów używania. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu przelewu bankowego, na numer podanz w piśmie dołączonym do zwracanego towaru, chyba że strony uzgodniły inne rozwiązanie; opłaty ponosi kupujący.

5.5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o ochronie konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi jeśli produkt dostarczany jest „w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.” W związku z powyższym zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nieużywane, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

6. Reklamacje

6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien zgłosić reklamację pod adresem ???
6.2. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów bądź odesłać je w terminie 10 dni i niezwłocznie powiadomić o tym sklep.aquapicosmetics.com

6.3. Sklep.aquapicosmetics.com zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru lub jego uszkodzenia i poinformowania o tym Klienta.

6.4. Uszkodzony podczas dostawy towar lub towar niezgodny z zamówieniem należy odesłać priorytetową przesyłką pocztową na adres ul. Czarnogórksa 3/21, 30-638 Kraków

6.5. Sklep sklep.aquapicosmetics.com nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6.6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru bądź zaoferuje obniżenie ceny.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji, oray do przesyłania informacji marketingowych, ofert promocyjnych firmy Aqua Project Sp. z o.o. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:sklep@aquapicosmetics.com. Firma Aqua Project Sp. z o. o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych”.

7.2. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub DOTPAY.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.

Unikalne włoskie dermokosmetyki